top of page
Marble Surface
 • รูปภาพนักเขียนBenjaporn Firearm

กระบอกนี้ขายแล้ว, ปืนมือสอง, Marlin มาร์ลิน Model 883 ขนาด .22 แม็กนั่ม สภาพดีมากกว่า 90%

อัปเดตเมื่อ 18 ก.พ. 2564

อัพเดทวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64

กระบอกนี้ขายแล้วค่ะ


ปืนมือสอง Marlin, มาร์ลิน Model 883 ขนาด .22 แม็กนั่ม

รายละเอียดปืนกระบอกนี้

 • ยี่ห้อ : Marlin, มาร์ลิน

 • รุ่น : 883

 • ขนาด : .22 Magnum, .22 แม็กนั่ม

 • สภาพ : ดีมากกว่า 90%

 • ปืนปี : 2536

 • ประเทศที่ผลิต : USA

 • ราคา : 37,000 บาท

 • กระบอกนี้ขายแล้วค่ะ

สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ขั้นตอนการซื้อปืนมือสอง

 1. วางมัดจำครึ่งนึงของราคาปืน เพื่อจองปืนกระบอกนี้

 2. นำใบอนุญาตให้ครอบครองปืนกระบอกนี้ (ใบป.4) ของของเจ้าของปืนเดิมไปทำเรื่อง ขอใบอนุญาตซื้อปืนกระบอกนี้ (ใบป.3) ที่อำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (กรุงเทพฯ ไปที่วังไชยา) โดยในใบ ป.3 จะระบุว่า รับโอนจาก นาย/นาง ชื่อเจ้าของปืนเดิม *ซึ่งในส่วนนี้จะต่างจากการขอซื้อปืนใหม่ เพราะซื้อปืนใหม่ จะระบุว่าซื้อจากร้านค้าอาวุธปืน อ. อะไร จ. อะไร*

 3. รอได้รับใบอนุญาตให้ซื้อปืน ป.3 จากทำอำเภอ/วังไชยา

 4. ได้รับป. 3 จ่ายเงินที่เหลือ และรับปืน

ปืนกระบอกนี้เป็นมือสองถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตซื้อปืน (ป.3) ขอได้จากอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ขั้นตอนการขอใบอนุญาตซื้อปืน : https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun ☎️ 034-351087 📅 ร้านเปิดทุกวันเวลา 8.30-18.00 น. 🚙 แผนที่ร้าน (อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม) google map กด: https://goo.gl/maps/WNqaGHYQhr8zSZei9

#ร้านปืนเบญจพร #ปืนเบญจพร #22แม็กนั่ม #ปืนมือสอง #ปืนยาวมือสอง #ปืนมาร์ลิน

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page