top of page
Marble Surface
  • รูปภาพนักเขียนBenjaporn Firearm

ปืนใหม่เข้าชื่อเจ้าของร้านแล้ว, LifeCard .22 WMR นำเข้าจากอเมริกา ราคา 73,000 บาท

ปืนใหม่เข้าชื่อเจ้าของร้านแล้ว, LifeCard ขนาด .22 WMR นำเข้าจากอเมริกา ราคา 73,000 บาท

สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เท่านั้น ไม่มีช่องทางจำหน่ายอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 034-351087
ปืนกระบอกนี้มีใบอนุญาติถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซื้อต้องได้รับอนุญาตให้ซื้อปืนจากทางการก่อนถึงสามารถซื้อได้
  1. รายละเอียดปืนกระบอกนี้

  • ยี่ห้อ : TRAILBLAZER , เทล เบลเซอร์

  • รุ่น : LifeCard , ไลฟ์การ์ด

  • ขนาด : .22 WMR

  • ราคา : 73,000 บาท

  • กระบอกนี้เป็นปืนใหม่เข้าชื่อเจ้าของร้านแล้ว

สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เท่านั้น ไม่มีช่องทางจำหน่ายอื่น

ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตซื้อปืน (ป.3) ขอได้จากอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตซื้อปืน : https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun

T : เปิดทุกวัน เวลา 8.30-18.00 น.

✆ : 034-351087

⌂ : เส้นทางมาร้าน https://goo.gl/maps/WNqaGHYQhr8zSZei9


ร้านอยู่ติดธนาคารกรุงศรี สาขากำแพงแสน

รูปภาพอื่นๆของปืนกระบอกนี้

สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087 ค่ะ
Copyright All rights reserved
รูปปืนถ่ายจากสินค้าจริง ลิขสิทธิ์ร้านปืนเบญจพร
ไม่อนุญาตให้นำรูปไปใช้

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page