top of page
Marble Surface
  • รูปภาพนักเขียนBenjaporn Firearm

ปืนโควต้าร้านค้า, Glock 19 Gen 5 USA ปืนใหม่ ปืนบุคลทั่วไป

ปืนใหม่, Glock 19 Gen 5 USA ปืนโควต้าร้านค้า สำหรับบุคคลทั้วไป เข้าใหม่ พ.ค. 2564

Glock 19 Gen 5 USA
Glock 19 Gen 5 USA
กล็อก 19 เจน 5
G19 Gen 5
ปืนกล็อก ปืนร้าน ร้านปืน ปืนสั้น

รายละเอียดปืนกระบอกนี้

  • ยี่ห้อ : Glock, กล็อก

  • รุ่น : 19 Gen

  • ประเทศผู้ผลิต : USA, อเมริกา

  • ขนาด : 9 มม.

  • บรรจุ : 15+1 นัด

  • ลำกล้อง 4 นิ้ว

  • ราคา : 85,000 บาท

  • ป.3 ระบุ ซื้ออำเภอเมือง จ.ตรัง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตซื้อปืน (ใบ ป.3) : https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun ✆ 034-351087 T : เปิดทุกวัน เวลา 8.30-18.00 น. ⌂ : https://goo.gl/maps/WNqaGHYQhr8zSZei9

(ร้านอยู่ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากำแพงแสน)

Opmerkingen


Post: Blog2 Post
bottom of page