top of page
Marble Surface
  • รูปภาพนักเขียนBenjaporn Firearm

ปืนมือสอง, ขนาด .22 LR Ruger Mark III ร้านปืนเบญจพร 034-351087

ปืนมือสอง, ขนาด .22 LR Ruger Mark III ร้านปืนเบญจพร 034-351087

  • สนใจปืนสามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เท่านั้น ไม่มีช่องทางจำหน่ายอื่น

  • รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 034-351087

  • ปืนกระบอกนี้มีใบอนุญาติถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซื้อต้องได้รับอนุญาตให้ซื้อปืนจากทางการก่อนถึงสามารถซื้อได้

รายละเอียดปืนกระบอกนี้
  • ยี่ห้อ : ลูเกอร์

  • รุ่น : มาร์ก 3

  • ขนาด : .22 LR

  • สภาพ : 90%

  • ราคา : 62,000 บาท

ดูเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตซื้อปืน : กดที่นี่ https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun

⌂ เปิดทุกวัน : 8.30-17.30 น.

⌂ โทร : 034-351087

⌂ เส้นทางมาร้าน (google map) : https://goo.gl/maps/WNqaGHYQhr8zSZei9

⌂ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 346 สายบางเลน-กำแพงแสน,

⌂ ร้านอยู่ข้างธนาคารกรุงศรีฯ สาขากำแพงแสน


โปรดระวังมิชฉาชีพนำภาพของร้านปืนเบญจพรไปใช้ ปืนทุกกระบอกของร้านมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตซื้อปืนเท่านั้น


ปืนกระบอกนี้เป็นมือสองมีทะเบียนปืนถูกต้องตามกฎหมาย

สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เท่านั้น ไม่มีช่องทางจำหน่ายอื่น


ปืนกระบอกนี้เป็นมือสองถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตซื้อปืน (ป.3) ขอได้จากอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087


ดูเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตซื้อปืน : https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun


สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087 ค่ะ

Copyright All rights reserved

รูปปืนถ่ายจากสินค้าจริง ลิขสิทธิ์ร้านปืนเบญจพร

ไม่อนุญาตให้นำรูปไปใช้

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page