top of page
Marble Surface
  • รูปภาพนักเขียนBenjaporn Firearm

ปืนใหม่ Glock 17, Glock 19 Gen 5, Glock 26 Gen 5, Glock 43 ร้านค้าอาวุธปืน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

อัปเดตเมื่อ 21 เม.ย. 2565

ป. 3 ระบุ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.
ซื้อร้านค้าอาวุธปืน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทุกรุ่นเป็น Glock USA
  • Glock 17 Gen 5 (สินค้าหมด)

  • Glock 26 Gen 5 (สินค้าหมด)

  • Glock 19 Gen 5 (สินค้าหมด)

  • Glock 19X (สินค้าหมด)

  • Glock 43 (สินค้าหมด)

  • Glock 43X (สินค้าหมด)

ปืนใหม่โควต้าปี 2565 กำลังดำเนินการสั่ง & นำเข้า รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087
GLOCK 19X  สีทราย ขนาด 9 มม. ราคา 85,000 บาท (สินค้าหมด)

Glock 25 Gen 5 ราคา 85,000 บาท บรรจุ 10 นัด
Glock 43 ราคา 83,000 บาท
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตซื้อปืน : https://www.benjapornfirearms.com/howtobuyagun

T : เปิดทุกวัน เวลา 8.30-18.00 น.

✆ : 034-351087

⌂ : เส้นทางมาร้าน https://goo.gl/maps/WNqaGHYQhr8zSZei9


ร้านอยู่ติดธนาคารกรุงศรี สาขากำแพงแสน


สนใจปืนกระบอกนี้สามารถเข้ามาดูปืนและวางมัดจำได้ที่ร้านปืนเบญจพร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087 ค่ะ


Copyright All rights reserved
รูปปืนถ่ายจากสินค้าจริง ลิขสิทธิ์ร้านปืนเบญจพร
ไม่อนุญาตให้นำรูปไปใช้

Σχόλια


Post: Blog2 Post
bottom of page